Kvalitet och ansvar

Linkosuon Leipomo har redan under flera årtionden fokuserat på varornas och produktionens kvalitet. Ansvarsfulla val och hög kvalitet är bevis på vårt kunnande både för konsumenten och handeln.

Kvalitetssystemet garanterar bagerivaror av hög kvalitet

Med hjälp av vårt kvalitetssystem kontrollerar vi livsmedelssäkerheten och utvecklar medvetet hela företagets verksamhet. År 2007 tilldelades Linkosuo som första allmänna bageri kvalitetscertifikatet som baserar sig på ISO 22000-standarden och år 21014 det krävande FSSC 22000-certifikatet.  FSSC 22000 är ett system som utvidgats från ISO 22000-standarden och som bättre än tidigare omfattar kundernas krav i Finland och på exportmarknaderna.

I enlighet med systemets krav kan vi identifiera riskerna i produktionen på förhand och i händelse av avvikelser kan vi agera snabbare och effektivare än förr.

Kvalitetssystemets funktionalitet bedöms genom kvalitetsrevisioner som utförs av en tredje part varje år.

Vårt kvalitetscertifikat >