Välkommen med i Linkosuos konsumentnätverk

Välkommen med i Linkosuos konsumentnätverk. Fyll i det bifogade formuläret så får du en inbjudan till en sluten Facebook-grupp.

Du har en viktig roll. Vi värdesätter alla åsikter.

Vi respekterar konfidentialiteten: deltagarnas personuppgifter avslöjas inte i gruppen och lämnas inte ut till utomstående. Efter projektet raderar vi dina kontaktuppgifter från vår server. Uppgifterna används inte heller i något skede i marknadsföringssyfte utanför projektet.

Vi hoppas att du deltar aktivt och kommenterar frågorna åtminstone kort. Till en början får du ett omfattande produktpaket så att du kan bekanta dig med alla våra produkter. Dessutom får du även smakprov på nyheter som du ska utvärdera. Vi belönar aktiva deltagare varje månad.

Du har möjlighet att lämna gruppen när som helst om du känner för det. Tack för att du deltar.

Vänligen besvara följande frågor: